Labero – A magic world 3

Joe Labero i publiken.

©Fotograf Peter Knutson
070-734 60 02
Fotografens namn ska anges vid all publicering!
Bilden skyddas av upphovsrättslagen!